Діяльність

Науково-методичний семінар кафедри - вид діяльності кафедри, що здійснюється з метою обговорення актуальних науково-методичних питань, а також для спеціальної підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інших працівників.

 

ПЛАН НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ КАФЕДРИ

1. Обговорення змісту практикуму "Числові методи"  (Репета В.К.).

2. Доповідь на тему "Розв'язання крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з використанням методу фантомних вузлів" (Денисюк В.П.).

3. Обговорення змісту практикуму "Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії" (Ляшенко Я.Г., Погребецька Т.О., Тупко Н.П.).

4. Обговорення змісту практикуму "Інтегральне числення функції однієї змінної" (Бабко А.І., Гришко О.М., Гальченко О.К.).

5. Обговорення змісту практикуму "Диференціальне числення функції однієї змінної" (Бабко А.І., Глухов О.Д., Рибачук Л.В.).

6. Доповідь на тему "Локально скінченні неабелеві групи з доповнюваними неабелевими підгрупами"  (Баришовець П.П.).

7. Доповідь на тему "Методикавикладання окремих тем вищої математики" (Томащук О.П.).

8. Доповідь на тему "Квазівипадкові експадери" (Глухов О.Д.).