Відповідальні за напрямки

 проф. Денисюк     Володимир Петрович                                       Завідувач кафедри

доц. Глухов                   Олександр Дмитрович

Відповідальний секретар секції "Математичне моделювання та чисельні методи" Міжнародної науково-технічної конференції "АВІА"
доц. Демидко                     Валерій Григорович 

Відповідальний за навчально-методичну роботу з НН АКІ 

доц. Карупу                           Олена Вальтерівна Відповідальна за навчально-методичну роботу з НН ІКІТ
доц. Олешко                       Тетяна Анатоліївна

Заступник завідувача кафедри,відповідальна за навчально-методичну роботу з англомовним проектом

доц. Репета                           Віктор Кузьмич

Відповідальний за навчально-методичну роботу з НН ІАН, НН ІІДС

доц. Рибачук                     Людмила Віталіївна Вчений секретар кафедри ВОМ
доц. Томащук                       Олексій Петрович  Відповідальний за проведення ККР
доц. Толбатов                     Євген Юрійович

Відповідальний за роботу з Науково-технічною бібліотекою НАУ 

ст. викл. Гришко                   Олена Миколаївна Відповідальна за розподіл навантаження науково-педагогічного складу кафедри ВОМ
ст.викл. Гурнік Ольга Олександрівна Відповідальна за підтримання та оновлення сайту кафедри ВОМ
ст.викл. Кравченко Вікторія Валеріївна Профорг
ст.викл. Олійник                   Олег Петрович Відповідальний за навчально-методичну роботу з ІЗДН