Гальченко О.К.


Гальченко Олена Костянтинівна
Асистент кафедри ВОМ.
Закінчила НТУУ "КПІ", фізико-математичний факультет.
В НАУ працює 11 років.
Викладає вищу математику.
Контакти: 406-7437.