Рибачук Л.В.

Рибачук Людмила Віталіївна

Доцент. Закінчила Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, фізико-математичний факультет.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої та обчислювальної математики.

Стаж роботи в НАУ  12 років. Викладає курси “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика”.

Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями у галузі теорії спеціальних функцій та її застосувань, зокрема, наближеного дробового інтегро-диференціювання, поліноміальних вейвлетів з фінітним носієм тощо.

Рибачук Л.В. має 35 наукових та навчально-методичних праць, з них 28 наукових та 7 навчально-методичних, у тому числі 12 наукових публікацій у фахових виданнях.

Контакти: 406-74-37